Strona główna

Szanowni Państwo,

 

W dniu 10 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Toruniu pozytywnie rozpoznał wniosek Zarządu z 5 marca 2015 r. i postanowił o otwarciu postępowanie upadłościowego naszej spółki z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Postanowienie o upadłości układowej w załączeniu.

 

Wniosek ten i dalej otwarcie upadłości układowej zostały podyktowane w skutek utraty płynności spowodowanej wstrzymaniem produkcji spółki w dniu 19 lutego 2015 r. przez organy celne z Torunia, które w tym dniu cofnęły spółce zezwolenia na prowadzenie składów podatkowych, na skutek naliczonych wcześniej rzekomych roszczeń podatkowych. Obecnie organy celne przywróciły spółce pełne prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, uchylając jednocześnie decyzje naliczeniowe.

 

Szanowni Wierzyciele,

 

Mając na uwadze Państwa prawo jako wierzycieli naszej spółki, do wglądu w przebieg postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu sądowego z nadzieją, iż przychylicie się Państwo do zatwierdzenia naszych propozycji układowych, które będą przesłane wraz z instrukcją do głosowania po zatwierdzeniu listy wierzytelności zawiadamiamy, iż w dniu 22.01.2016 r. Sąd Rejonowy w Toruniu ogłosił publicznie poprzez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wyłożeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu pod sygn. VGUp 25/15. Jednocześnie informujemy, iż na obecnym etapie przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do listy wierzytelności do Sędziego Komisarza w ciągu 14 dni od publikacji załączonego ogłoszenia w MSiG tj. w terminie do 5 lutego br.

 

Treść obwieszczenia w załączeniu.

 

Z poważaniem,

Zarząd Spółki


 

Spółka Bioetanol AEG Sp. z o. o. w upadłości układowej korzysta z wieloletniego doświadczenia Zarządu Firmy, technologów oraz specjalistów branży spirytusowej a historia głównego zakładu produkcyjnego, gdzie mieści się także siedziba spółki, sięga 1947 roku.

Obecnie firma produkuje alkohol etylowy surowy, rektyfikowany i odwodniony oraz wyroby chemiczne powstałe na bazie alkoholu etylowego. W skład spółki wchodzą dwa zakłady produkcyjne:

 

Wytwórnia Alkoholii mieszcząca się w Chełmży przy ul. Bydgoskiej 4, gdzie mieści się także siedziba Zarządu Firmy. Powstała w 1947 roku przy sąsiadującej cukrowni i była jej częścią do roku 2003. Od tego czasu nieprzerwanie działa jako oddzielny zakład produkcyjny.

Zakład Odwadniania Spirytusu Gorzelniczego (Z.O.S.G) mieści się w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Przemysłowej 1.