Strona główna

Szanowni Państwo,

 

W dniu 10 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Toruniu pozytywnie rozpoznał wniosek Zarządu z 5 marca 2015 r. i postanowił o otwarciu postępowanie upadłościowego naszej spółki z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Postanowienie o upadłości układowej w załączeniu.

 

Wniosek ten i dalej otwarcie upadłości układowej zostały podyktowane w skutek utraty płynności spowodowanej wstrzymaniem produkcji spółki w dniu 19 lutego 2015 r. przez organy celne z Torunia, które w tym dniu cofnęły spółce zezwolenia na prowadzenie składów podatkowych, na skutek naliczonych wcześniej rzekomych roszczeń podatkowych. Obecnie organy celne przywróciły spółce pełne prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, uchylając jednocześnie decyzje naliczeniowe.

 

W związku z powyższymi faktami spółka wznowi produkcję i sprzedaż produktów w drugiej połowie lipca br., co będzie podstawą do zawarcia a później wykonania układu z wierzycielami spółki.

 

Obecnie zwracamy się do naszych dostawców i klientów o aktywny udział w postepowaniu układowym poprzez zgłaszanie na obecnym etapie swoich wierzytelności układowych do Sędziego Komisarza lub poprzez wyznaczonego Nadzorcę Sądowego, jak w załączonym postanowieniu Sądu.

 

W związku z powyższym z dniem 16.07.2015 r. zmianie ulega nazwa naszej spółki na:

„Bioetanol AEG Sp. z o.o. w upadłości układowej”

 

Dziękujemy za wyrozumiałość i Państwa wsparcie.

 

Z poważaniem,

Zarząd

 

Spółka Bioetanol AEG Sp. z o. o. w upadłości układowej korzysta z wieloletniego doświadczenia Zarządu Firmy, technologów oraz specjalistów branży spirytusowej a historia głównego zakładu produkcyjnego, gdzie mieści się także siedziba spółki, sięga 1947 roku.

Obecnie firma produkuje alkohol etylowy surowy, rektyfikowany i odwodniony oraz wyroby chemiczne powstałe na bazie alkoholu etylowego. W skład spółki wchodzą dwa zakłady produkcyjne:

 

Wytwórnia Alkoholii mieszcząca się w Chełmży przy ul. Bydgoskiej 4, gdzie mieści się także siedziba Zarządu Firmy. Powstała w 1947 roku przy sąsiadującej cukrowni i była jej częścią do roku 2003. Od tego czasu nieprzerwanie działa jako oddzielny zakład produkcyjny.

Zakład Odwadniania Spirytusu Gorzelniczego (Z.O.S.G) mieści się w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Przemysłowej 1.